3 Dukun Santet | Astro Content

Dua sahabat baik iaitu Emma dan Syaiful telah membuka sebuah studio seni persembahan. Namun, sebulan selepas itu mereka mula diganggu oleh perkara aneh yang menyebabkan hubungan baik mereka mula terjejas.